eu-flag.svg
EVROPSKÁ UNIE Evropsky sociální fond Operační program zaměstnanost
eu-flag.svg
EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
mpo23.svg
6136075d2462e.svg
EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Životní prostředí
Dotace z Evropské unie

Dotace z Evropské unie

Jsme zapojeni do výzvy „Podnikové vzdělání zaměstnanců II“, která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců
a zajistit jejich soulad s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.


Společně s Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost z Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme spolufinancovali projekt Pořízení vláknového laseru.


Projekt

ARCIMPEX S.R.O. - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ

NÁROČNOSTI

je spolufinancován Evropskou unií.

Realizací projektu došlo, prostřednictvím výměny strojové technologie ve výrobním areálu, ke snížení energetické náročnosti výroby společnosti ARCIMPEX s.r.o., provozovna Sběrna kovového šrotu Sviadnov.


Projekt
ARCIMPEX s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –

Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci

Operačního programu Životní prostředí.


Naše služby

img-5.webp

ARCIMPEX s. r. o. se zabývá prodejem veškerého hutního materiálu, svařovacích materiálů a výrobou přesných výpalků

z ocelových plechů. Mezi další činnosti společnosti patří také výkup a zpracování kovového odpadu.

Certifikace a dokumenty ke stažení

Firma ARCIMPEX s.r.o. má společností Lloyd's Register certifikovány systémy řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 a environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001. 

V oblasti řízení kreditního rizika odběratelů využíváme pojištění pohledávek úvěrové pojišťovny Euler Hermes SA a Coface Czech Insurance Service s.r.o.

img-6.webp
1991
Rok založení společnosti ARCIMPEX
130
Počet zaměstnanců ve společnosti
4,2 mld. Kč
Roční obrat společnosti

Celofiremní dovolená pátek 29. 9. 2023

Nový certifikát ISO 9001 a 14001