Certifikace

Naše společnost má zavedeny systémy řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 a environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001.

Dále má naše společnost zaveden systém managementu pro výkup, třídění, úprava a prodej železného a ocelového šrotu odpovídající požadavkům NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 333/2011, to nám umožňuje dodávat železný šrot jako surovinu mimo režim odpadu.

Všechny systémy managementu byly certifikovány a jsou pravidelně kontrolovány mezinárodní společností Lloyds Register.