Projekt: Pořízení vláknového laseru

V letech 2020 - 2021 naše společnost využila možnosti čerpat dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Předmětem projektu „Pořízení vláknového laseru“ je nákup špičkové laserové technologie
a spolupracujících zařízení. Projekt povede k navýšení tržního podílu ARCIMPEX s.r.o. na trhu výpalků a zároveň přispěje k zvýšení produktivity a efektivity firmy. Rovněž dojde ke zvýšení místní zaměstnanosti. Hlavním cílem projektu je zvýšení výrobní kapacity pořízením nových výrobních technologií, kterou ARCIMPEX s.r.o. využije k zavedení nových produktů. 

Pořízením vláknového laseru zahájí ARCIMPEX s.r.o. novou výrobu tvarových výpalků z materiálů, které dosud nebyl schopen zpracovávat. Konkrétně se jedná o nerez, hliník a jeho slitiny, výpalky z mědi a mosazi. Výstupem projektu je jasně definovaný inovativní produkt s vyšší přidanou hodnotou.


CZ_VE_RZ_B_C.svg