Projekt: ARCIMPEX s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –

Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci

Operačního programu Životní prostředí.


Předmětem podpory je realizace projektu, který povede ke snížení emisí

znečišťujících látek na stacionárním zdroji. Realizací projektu dojde ke snížení

emisí z plošných zdrojů.

Celkové způsobilé výdaje: 7 421 000 Kč

Dotace EU: 4 823 650 Kč (65 %)

Příspěvek příjemce podpory: 2 597 350 Kč (35 %)

Datum zahájení realizace projektu: 12. 5. 2021

Datum plánovaného ukončení projektu: 6. 2. 2022


Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: ARCIMPEX s.r.o.

CZ_VE_RZ_B_ZP.svg