Povolení k obchodování s odpady

30. 9. 2021

V září 2021 nám bylo Krajským úřadem Moravskoslezského kraje vydáno povolení k obchodování s odpady podle § 26 odst. 1, 2 a 4 nově vydaného zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.).

Naše identifikační číslo obchodníka s odpady je COT00083. Vlastní povolení naleznete zde.